Praktijkinformatie

Openingstijden

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Consulten op afspraak.

 

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen en het maken van afspraken:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur: 06-3951 4336


Tarieven

Eerste consult

60 tot 90 minuten

90 euro

Eerste consult kind ( tot 11 jaar)

max 60 minuten 

70 euro

vervolgconsult 

30 tot 45 minuten

60 euro

Acuut consult / telefonisch 

per blok van 15 min 

25 euro

herhaalrecept


17,50 euro

Afrekenen geschiedt uitsluitend contant of, bij voorkeur, per ‘tikkie’ (mobiele telefoon). Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden


Vergoeding

Consulten bij klassiek homeopaten die zijn aangesloten bij de NVKH worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering. U kunt de vergoeding vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Op de website van de NVKH, in het vergoedingenoverzicht 2020 worden de aanvullende zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven, specifiek voor consulten van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH.

vergoedingen-overzicht 2020


Behandelingsovereenkomst

Voor u op het eerste consult komt, krijgt u een behandelingsovereenkomst per mail toegestuurd met het verzoek deze ondertekend mee te nemen. In de behandelovereenkomst staan uw rechten en plichten als cliënt van de praktijk. Een behandelovereenkomst voor kinderen dient door beide ouders/gezagsdragers ondertekend te worden en op het eerste consult meegenomen te worden.Privacy

In het document uw privacy kunt u lezen welke gegevens van uw in de praktijk bewaard worden en voor welk doel.


Klachten

Via de NVKH ben ik aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil en Quasir.

Hiermee voldoet mijn praktijk aan de eisen van de Wkkgz.

Copyright @ All Rights Reserved